صفحات گیربکس کشتی

صفحات گیربکس کشتی

گیربکس کشتی صفحات گیربکس کشتی، عبارتند از اجزای مهمی که در سیستم گیربکس کشتی در حرکت و سرعت این نوع وسیله نقلیه ... ادامه مطلب
صفحات گیربکس قایق

صفحات گیربکس قایق

صفحات گیربکس صفحات گیربکس قایق، بخشی از سیستم گیربکس قایق هستند که وظیفهٔ انتقال قدرت موتور به پره‌های پروانهٔ قایق را بر ... ادامه مطلب
لوازم موتورهای دریایی

لوازم موتورهای دریایی

قطعات موتورهای دریایی لوازم موتورهای دریایی، عبارتند از تجهیزات و ابزارهایی که برای استفاده در موتورهای دریایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ... ادامه مطلب